– Jeg kjenner at jeg blir rørt, sier daglig leder i Rana Frivilligsentral Tor Anders Rasmussen og gjør ikke engang forsøk på å tørke unna en liten gledeståre som finner veien ned kinnet.

– Pengene gir oss et pusterom med tanke på å drive og sette i gang aktiviteter. Vi kan gjøre mer for brukerne våre, legger han til – og nå har et bredt smil tatt permanent plass i ansiktet.

– Streng gavepolitikk

– Sparebankstiftelsen Helgeland er en finansstiftelse, men kan sekundært dele ut gaver til allmennyttige formål. Siden vi delte ut den første gaven til Rabothytta i 2013, har totalbeløpet passert hundre millioner, forteller daglig leder Øyvin Trønsdal og legger til:

– Gavepolitikken er ganske streng, men frivillig innsats er allmennyttig. Styret i Sparebankstiftelsen Helgeland mener det er på sin plass å markere Frivillighetens år i 2022. Det mest treffsikre som finnes når vi skal dele ut gaver, er Frivilligsentralene. På Helgeland har 15 av 18 kommuner frivilligsentraler.

Det følger en helt klar betingelse med pengegaven: Det skal ikke brukes til lønn, drift eller administrative oppgaver.

– Resten overlater vi til dere, sier daglig leder Øyvin Trønsdal på vegne av styret i Sparebankstiftelsen.

– Dere gjør en stor innsats

Frivilligsentralene i de ti minste kommunene på Helgeland får 25.000 kroner hver. Frivilligsentralen i Hemnes får 50.000 kroner, sentralene i Alstahaug og Brønnøy får 100.000 kroner hver og Rana Frivilligsentral får 200.000 kroner.

– Dere gjør et stort innsats for å bistå alminnelige mennesker i hverdagen med ulike formål. Det er en fantastisk jobb dere gjør, og en bredde som er enestående, sier Trønsdal. Selv om ordene er rettet til daglig leder Tor Anders Rasmussen i Rana Frivilligsentral så omfavner de innsatsen ved alle frivilligsentralene på hele Helgeland.

Tor Anders har vært fungerende daglig leder ved Frivilligsentralen siden desember i fjor, men fra 1. mai er han ansatt i stillinga. Etter ei tid med økonomiske utfordringer, har han bidratt til å stabilisere situasjonen. Han roser Rana kommune for å stille opp for sentralen, og for godt samarbeid. Nå er partene i gang med å utarbeide en frivilligstrategi.

Frivillige stiller opp

– Samarbeid er et viktig stikkord. Målet er å skape møtesteder og samordne ting, arrangementer og aktiviteter rettet mot brukerne. Vi har oppdaget at mange av de frivillige og humanitære organisasjonene gjør mye likt, og tenker vi kan få mer ut av innsatsen og nå flere hvis vi forener våre krefter. Vi i Frivilligsentralen skal være navet i dette, og ha en koordinerende rolle, sier Tor Anders Rasmussen.

Han har cirka hundre frivillige tilknyttet frivilligsentralen. Noen av oppgavene som utføres er småjobber, plenklipping, maling, besøksvenner, aktivitetsvenn for demente og Home Start familiekontakten for å avlaste småbarnsfamilier.

– Nå er det kommunen som trenger hjelp til å finne frivillige til sykkelløpet Arctic Race of Norway (ARN), og vi skal gjøre det vi kan for å bidra i så måte, sier Tor Anders Rasmussen, og legger til at han er stolt over jobben som gjøres av de mange frivillige.

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland Øvvin Trønsdal, er fornøyd med responsen og det han hører.

– Jeg føler jeg får bekreftet begrunnelsen styret gir for å støtte frivilligsentralene med pengebeløp. Det er også viktig at kommunene innser verdien av arbeidet frivillige tilknyttet sentralene gjør, kommenterer Trønsdal.

Daglig leder i Rana Frivilligsentral, Tor Anders Rasmussen har, mot normalt, vært stille en stund. Så kommer det:

– Jeg trodde julaften bare kom en gang i året. Men i 2022 kommer den to ganger.

Fakta

  • Sparebankstiftelsen Helgeland vil bidra til en positiv utvikling for Helgeland og for de som bor og arbeider her.
  • Dette gjøres ved å bidra til at SpareBank 1 Helgeland kan drive en sunn og kraftfull bankvirksomhet til beste for sine kunder – og ved at stiftelsen kan utdele gaver til allmennyttige formål.
  • Stiftelsens midler er sikret for Helgeland «for all fremtid»
  • Stiftelsen skal gjennom sine tildelingen bidra til å realisere og støtte positive samfunnsprosjekter på Helgeland
  • Gavetildelingene skal primært knytte seg til tiltak innenfor kultur og historie, idrett og fysisk aktivitet, humanitære formål, tettsteds- og byutviklingstiltak, kompetanse, utdanning og forskning samt unntaksvis også helsetiltak og generelle næringsutviklingstiltak.