Fylkesrådet bevilger en million kroner til hvert av de fem destinasjonsselspene i Nordland, inkludert Helgeland Reiseliv.

– Destinasjonsselskapene er svært viktige for reiseliv- og opplevelsesnæringen i fylket. Derfor går vi nå inn med støtte slik at klarer å opprettholde aktivitetene og tilrettelegge for det regionale reiselivet i en svært vanskelig tid, sier fylkesråd for næring, Linda Helen Haukland i en pressemelding.

Reiselivsnæringen er av de næringene som aller først ble rammet av koronakrisen. Over natten ble markedet for næringen borte som følge av pålegg fra regjeringen for å stoppe smittespredning, sammen med nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner.

– Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en av fylkeskommunens prioriterte næringer. Nordland har gode forutsetninger for å ta del i den globale veksten vi har sett innen denne næringen. Nå må vi trø til for å hjelpe næringen over korona-kneika, sier Haukland.

De regionale destinasjonsselskapene (Helgeland Reiseliv, Visit Bodø, Visit Vesterålen, Visit Narvik og Destination Lofoten) har viktig kunnskap om det lokale reiselivet, som fylkesrådet anser blir svært viktig for riggingen av næringen framover.

Hun mener det er av stor betydning at støtten til destinasjonsselskapene kommer nå, tidlig på året.

– Dette gjør at næringen kan forberede sommerens turistsesong på en god måte, hvordan den enn måte bli. Midlene skal dekke tapte innbetalinger fra medlemsbedriftene, samt dekke utviklingskostnader for å gjennomføre tilpasninger til det norske markedet, sier Haukland.