Det var 15. mai at Karl Sverre Egeland og hjullasteren han kjørte raste ut i Smibelgvatnet i Rødøy.

Politiet, med hjelp av dykkere søkte i dag, men måtte gi seg.

- Det er gjennomført søk i Smibelgvannet ved hjelp av dykkere i dag, men det er ikke gjort noen funn.

Det er dårlig sikt, cirka en meter, slik at søket har tatt noe tid. Bunnen skrår kraftig nedover, slik at man antar at hjullasteren befinner seg dypere enn det dykkerne har kapasitet til. Det er planlagt nytt søk tirsdag med utstyr "ROV",  med hjelp av firmaet Subsea Nor AS, skriver politiet i en pressemelding.