– Det er imidlertid mye usikkerhet rundt den generelle økonomiske utviklingen i Norge og verden. Det er stor spenning blant bedriften om hvordan høsten og vinteren blir. Prisøkninger som følger av etterdønninger av pandemien og krigen i Ukraina bidrar til å skape betydelig usikkerhet rundt den videre utvikling, med fare for svekket kjøpekraft i viktige kundegrupper. Mange sliter fremdeles med effektene fra pandemien og det vil være helt nødvendig med gode besøkstall fremover, sier Bjarmann-Simonsen.

Det ble totalt 596 724 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2022. Noe som er en en økning på 45 053 overnattinger fra august 2021.

I Nordland ser statistikken slik ut:

  • Nordland har en økning i hotellenes losjiomsetning på 14 prosent i august 2022 mot august 2021.
  • Nordland har en økning i antall totale overnattinger på 2 prosent i august 2022 mot august 2021.
  • Nordland har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 87 prosent i august 2022 mot august 2021.
  • Nordland har en nedgang i antall totale norske overnattinger på -29 prosent i august 2022 mot august 2021.

Det fremkommer i en pressemelding fra NHO.

Det har i årets første åtte måneder vært 3 236 131 overnattinger i landsdelen, hvilket er 986 296 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 44 prosent.