Lille Nova så dagens lys i Sandnessjøen i fjor sommer. Fra hun meldte sin ankomst hjemme i Mo i Rana, til mamma Tonje Eilertsen lå med den nyfødte babyen i armene sine, gikk det tre timer. Det var så vidt Nova ikke kom til verden i helikopteret som fraktet Tonje til Sandnessjøen. Til sommeren kan dette raskt bli et scenario som fødende kvinner i Rana-regionen, og Helgeland for øvrig, må forholde seg til. Igjen. Og det etter at kampen for å holde fødeavdelingene i Helgelandssykehuset sommeråpne tilsynelatende var vunnet. For på forrige styremøte kom det fram at det til tross for ambisjonen om å holde fødeavdelingene både i Sandnessjøen og i Mo i Rana åpne gjennom hele sommeren, lar det seg likevel ikke gjøre.

Forklaringa fra sykehusledelsen er at det ikke er mulig å skaffe vikarer som forutsatt. Den forklaringa trekker tillitsvalgte i Den Norske Jordmorforeningen og Norsk Sykepleierforbund på sykehuset i Mo i Rana i tvil. De reagerer med sjokk og vantro på beskjeden om at avdelinga her skal være sommerstengt, og de reagerer på at forklaringa er, at det ikke har latt seg gjøre å skaffe en nok robust arbeidsplan. Til oss forteller plasstillitsvalgt for jordmorforeninga, Kathrine Johansen at de hadde klart å skaffe tilstrekkelig mange kvalifiserte vikarer til sykehuset i Mo i Rana slik at sommerstengning kunne unngås. Sett i lys av dette, framstår det mer enn underlig at sykehusledelsen likevel velger å stenge avdelinga her. Den går altså til det skritt å stenge fire uker i Mo i Rana og fire uker i Sandnessjøen, når avdelinga i Mo i Rana ifølge både jordmorforeninga og sykepleierforbundet faktisk kunne holdt åpnet hele sommeren.

Igjen går gravide på Helgeland en krevende sommer i møte. Det har de gjort før, men den store forskjellen nå er altså at det kommer sterke faglige signaler om at den forestående sommerstenginga av avdelinga i Mo i Rana ikke er nødvendig. Det er slett ikke til å undres over at unge kvinner igjen klatrer opp på barrikadene, og stiller et helt åpenbart krav om at fødeavdelingene må holdes åpne. På barrikadene har de altså selskap av jordmødre og sykepleiere.

– Det synes som om liv og helse til mor og barn er satt på spill på grunn av et politisk spill. Det er ugreit at vi skal betale for det, sier Novas mamma Tonje Eilertsen (28), med støtte fra Victoria Botn Schreiner (29) og Trine Lise Gunnvåg-Olsen (32), som begge har termin i sommer.

De tre unge kvinnene setter fingeren på et særdeles viktig punkt. Er det fordi det er politisk trøblete for Helse Nord, som til enhver tid holder ei bestemt hånd over alt som foregår i Helgelandssykehuset, å skulle måtte innrømme at det er lettere å skaffe vikarer og kvalifisert personell til sykehuset i Mo i Rana enn til sykehuset i Sandnessjøen, at den merkverdige avgjørelsen om å stenge like lenge på begge stedene kommer? De plasstillitsvalgte stiller seg undrende til at Helgelandssykehuset avviser det de anser som den nest beste løsningen – sommeråpent ved ett av lokaliseringsstedene – når ikke begge klarer å skaffe nok kvalifisert personell i år.

Jeg kan ikke i min villeste fantasi tenke meg til at jordmorforeninga og sykepleierforbundet ville gått god for en sommerturnus i Mo i Rana som ikke holder faglige mål. De står fast ved at de kan tilby de gravide det de fortjener, et forsvarlig og pasientnært fødetilbud. Når det samtidig kommer fram at sykehusledelsen ikke har konferert med fagpersonellet på fødeavdelinga i Mo i Rana før den har konkludert med at avdelinga må sommerstenge, er det grunn til å spørre hva det er som egentlig foregår. Ei god anledning vil være å reise spørsmålet på styremøtet allerede kommende tirsdag. Svaret som er gitt så langt fra medisinsk direktør Hanne Frøyshovd, er følgende:

– Det er altså ikke tilstrekkelig bemanning ved noen av avdelingene. Ledelsen har ansvaret for at det er tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse.

Hun har selvfølgelig rett i at det er ledelsen som har ansvaret. Likevel, spørsmålet både gravide kvinner og mange andre bør få utdypet snarest, er om det stemmer eller ikke stemmer at det er tilstrekkelig bemanning ved fødeavdelinga i Mo i Rana i sommer. For her spriker altså oppfatninga av hva som er en robust nok sommerturnus rimelig kraftig.

På forrige styremøte i Helgelandssykehuset var styremedlem Eva Monica Hestvik særlig opptatt av problematikken rundt sommerstengte fødeavdelinger. Hun lurte på hva gapet er mellom de to fødeavdelingene, for å klare å holde åpent på den ene eller begge avdelingene. Den tilnærminga falt ikke i smak hos sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir, som mente dette ikke var en rett eller god måte å gå inn i saken på.

Det er mulig det ikke er en god måte å gå inn i saken på, men det er heller ingen god måte å måtte oppleve en styrtfødsel i et helikopter. Med sommerstengte fødeavdelinger er sjansen for at det vil skje, større enn med sommeråpne fødeavdelinger.

Marit Ulriksen,
sjefredaktør