På tide å gjenåpne grensen?

Svenskene valgte en annen strategi enn Norge, da koronaviruset angrep. Mens Norge stengte ned store deler av samfunnet i to måneder, var det mer eller mindre business as usual hos broderfolket. Konsekvensen var at smitten spredte seg med rekordfart, og da spesielt i Stockholmsområdet. Flere av de nordiske landene besluttet derfor å stenge grensen til Sverige, deriblant Norge, Danmark og Finland. Fredag sa regjeringen nei til å åpne grensen til Sverige, med unntak av Gotland (Nordlys 2020). I sommer blir det altså ingen strøm av folk fra Helgeland til Umeå, Lycksele, Piteå, Skellefteå eller andre byer i Nord-Sverige, og ei heller rett over grensen til Hemavan eller Tärnaby. Dette får følger for næringslivet i grenseregionen.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Sverige sin utenriksminister Ann Linde (S) uttalte at «å stenge grensene risikerer å skape dype sår». Hun er urolig for at det nordiske samarbeidet skal bli negativt påvirket, fremfor alt i grenseområdene. Spesielt er hun urolig for pendlere, helsesamarbeid og næringsliv i grenseområdene som er avhengig av åpne grenser og tilreisende (NRK 2020). Det er verdt å merke seg at smitteutbredelsen i grenseområdene er av en helt annen karakter enn i Stockholm. Til eksempel, er smittetallene i Nordland, Västerbotten og Østerbotten nå så lave at tiden er inne for å vurdere åpning mellom disse tre regionene. Västerbotten er en av tre regioner med grønn farge på kartet over antall smittede, det vi si om lag lavest i Sverige, med 13 smittetilfeller pr 100 000 innbyggere de siste to uker. Ut fra dette kriteriet burde regjeringen i Norge ha besluttet å tillate reiser. Det er visstnok et annet kriterium, antallet pasienter på intensivbehandling, som slår negativt ut og hindrer åpning for reiser og ferie til Västerbotten. Men antall som på behandles ved intensivavdeling i Västerbotten er 4 personer! Er det i nærheten nok til å begrunne stengning av grensen?

Krisen som følge av covid-19 har gitt et kraftig tilbakeslag for det grenseregionale samarbeidet. Bedrifter trues av konkurs og mange står uten jobb som følge av at folk ikke lenger kan krysse grensene. Økonomisk samkvem og relasjoner mellom kommuner og gode naboer er bygd opp over flere generasjoner. Svært mange har også hytter på andre siden av grensen, tilbringer fritid, studerer eller krysser grensene av andre grunner. Det politiske samarbeidet blomstret. Inntil krisen kom.

Midtskandia, som er en grensekomité mellom Västerbotten og Helgeland, gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant virksomheter på Helgeland og i Västerbotten som er avhengig av aktivitet over grensen. Dette for å belyse eventuelle praktiske utfordringer som virksomhetene opplever i kjølvannet av «stengt grense». Tilbakemeldingene viser at 75% av alle virksomhetene (NO/SV) er rammet av den nåværende situasjonen med stengt grense. Samlet sett, opplever de svenske bedriftene flere utfordringer enn de norske; de har flere permitteringer og oppsigelser enn de norske virksomhetene, og de har mottatt mer bistand fra sentralt hold. 50% av de svenske virksomhetene registrerte at de kun kan holde hjulene i gang i 1-3 mnd. til dersom samme situasjon vedvarer! Utsiktene ser litt lysere ut på norsk side, men konsekvensene er til å kjenne på også her. Virksomhetene opplever generelt en rekke praktiske utfordringer; kansellerte bookinger, ingen kunder, usikkerhet for fremtiden, karanteneregler, permitteringer som følge av ingen kunder i fra nabolandet, samt en rekke uklarheter rundt regler ift. passering av grensen.

Selv om landene våre velger ulike veier i en del spørsmål, er samarbeid og tanken på fri bevegelighet dypt rotfestet i vårt nordiske DNA. Med ordene” i Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans” fastslo de nordiske statsministrene visjonen om at Norden skal være verdens mest integrerte og bærekraftige region i 2030 (Foreningen Norden 2020). Den nye visjonen forplikter oss til å jobbe kontinuerlig med mobilitetsspørsmål. Vi har et kontaktnett og ikke minst en tillit til hverandre som er unik i verden. Grensehinderrådet sendte nylig en oppfordring til de nordiske regjeringssjefene; «utarbeid en nordisk strategi for kommende kriser, informer nabolandene i god tid før den frie bevegelighet begrenses». La oss håpe at vi tar lærdom av denne krisen, og sørger for at vi står bedre rustet sammen ved neste korsvei. Og kanskje er tiden inne for å starte opp smittevernssamarbeid mellom kommuner på tvers av grensen?

Når det er sagt, med de lave smittetallene i grenseområdet Helgeland / Västerbotten og de konsekvensene som «stengt grense» har for næringslivet, mener vi at det er på tide å vurdere gjenåpning av ferdsel over grensen.

Midtskandia

v/ Kristin Frodahl Rognerud og Hans-Peter Carlsson

Krise for svenske campingplasser som er avhengige av nordlendingene: «Jaså, du ringer fra kirkegården», sa tromsøværingen

I tre måneder har nordmenn vært utestengt fra å handle i Hemavan: – Krise er det allerede og verre blir det

Fylkesmenn og landshövdingar med felles uttalelse: Grensene bør åpnes mellom Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland

Kommuneoverlege Frode Berg mener FHI har rett om fortsatt stengte grenser mot Sverige: Vil først støtte en grenseåpning i nord hvis FHI vurderer det som trygt