Havbruksnæringen er en av de viktigste næringene vi har i Nordland. De er til stede langs hele kysten og bidrar til stor sysselsetting og verdiskaping i fylket vårt. Det skal de gjøre også i framtiden. Det har vært lagt godt til rette for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg, og næringen har benyttet muligheten godt. Hardt og godt arbeid over tid har gjort denne næringen til en av landets mest lønnsomme. Verdien av havbrukstillatelser langs kysten var i 2019 på 200 milliarder kroner. Næringen har betalt 7 milliarder for de samme tillatelsene. Investeringene har betalt seg godt.

En næring som har vokst så mye gjennom tilrettelegging og bruk av fellesskapets ressurser blir ikke rasert om den må gi noe mer tilbake. Det skjønner de aller fleste av oss. Oppdrettsnæringen er også enig i at de kan bidra mer. De tåler å gi mer til fellesskapet uten at det går ut over verken drift eller investeringer. Men den store diskusjonen handler om hvordan dette skal innrettes. Regjeringen lytter til næringen og det er nå avklart av finansminister Vedum at selskapenes reelle inntekter skal ligge til grunn for skatten.

Grunnrenteskatt er skatt på avkastningen av å benytte seg av våre felles naturressurser. Vi er for grunnrenteskatt på havbruk. Vi er for at de som bruker av fellesskapets ressurser skal bidra mer tilbake til samfunnet. Slik vil de som stiller arealer til disposisjon, vertskommunene og vertsfylkeskommunene, få mer tilbake. Dette er god politikk, det er bra.

Omfanget av grunnrentebeskatningen er varslet å ligge på 3,6-3,8 milliarder kroner. Dette er et nivå næringen tåler, det er et nivå næringen langt på veg sier de vil kunne tåle. Det er ikke mye mer enn MOWI, landets største oppdrettsselskap, alene har delt ut i utbytte av overskudd så langt i 2022. De fire største selskapene har for øvrig et samlet overskudd på 18 milliarder så langt i år, og utbetalt et utbytte på 7,2 milliarder til sine eiere.

Gjennom innføring av grunnrenteskatt er det viktig at det tas hensyn til det totale skattetrykket for næringen. Det er ingen som vil sette inn tiltak som spolerer framtidsutsiktene for næringen og for kystsamfunnene. De største selskapene skal bidra i størst grad, og de mindre skal skjermes.

Grunnrenteskatt, sammen med øvrig beskatning av næringen er komplisert. Det er derfor riktig at Nordland fylkesting ikke går inn i detaljer i ordningen, men heller sier noe om hvordan resultatet bør se ut. Høringen som gjennomføres vil finne de beste løsningene for å kunne ivareta både havbruksnæringen framover, samtidig som fellesskapet får mer tilbake til bruk for de som trenger det mest.

Nå har ulike representanter fra Høyre gjennom flere innlegg omtalt innføring av grunnrenteskatt som et forsøk på å rasere havbruksnæringen. Det er synd at Høyre ikke har mer framtidstro på vegne av denne næringen som har utviklet seg til en av de største og mest robuste vi har.


Karl-Hans Rønning Odd Arnold Skogsholm

Gruppeleder Sp, Nordland fylkesting Gruppeleder Ap, Nordland fylkesting