Gry etablerer et holdingselskap for å drive campingen