En ranværing tidlig i 20-årene er dømt til fengsel i 18 dager og en bot på 20.000 kroner, og inndratt førerretten, etter kjøring i alkoholpåvirket tilstand og bruk at narkotika.

I dommen fra Rana tingrett ble mannen tiltalt for å ha kjørt bil i Rana en marskveld i år påvirket av alkohol, amfetamin og MDMA. Han blir også tiltalt for ulovlig bruk av amfetamin og MDMA.

I tingretten avga den unge mannen en uforbeholden tilståelse. Personen hadde en promille på 1,39 i tillegg til at han var påvirket av amfetamin og MDMA. Av hensyn til påvirkningsgraden og at kjøringen foregikk i sentrum av Mo i Rana ble mannen dømt til ubetinget fengsel.

Mannens førerkort ble beslaglagt på stedet og han taper førerretten for to år. For å få tilbake førerkortet må det avlegges ny førerprøve.