Så kom statsministeren på banen i flyplassaken. Og bra var det. Hvis hun ikke hadde gjort dette måtte en nesten ha spurt seg om hvem det egentlig er som styrer start og igangsetting av nye samferdselsprosjekter i Norge. Storting og regjering, eller som i dette tilfellet, noen byråkrater i Avinor?

I hvert fall når det gjelder bygging av ny stor flyplass for Helgeland på Hauan/Fagerlia i Rana. Akkurat her har det klart og tydelig blitt sagt fra både den ene og den andre at dette skal komme i gang «raskest mulig». Ikke så sent som mulig. Når Rana kommune og PLU i tillegg har oppfylt sine forpliktelser (og vel så det).

Avinor lystret ikke marsjordren fra sin arbeidsgiver og overordnede, regjeringen ved samferdselsdepartementet. At Dag Falch Petersen ennå sitter som adm direktør i Avinor er også feil for denne saken. Om han eventuelt skulle bli pensjonist ett eller to år før han skal bli det får vel neppe så veldig mye å si.

Avinor har sagt at denne prosessen kan bli mer utsatt enn det som er planlagt. Og her er det noe som skurrer alvorlig:

Skal det være den samme saksgangen for Hauanprosjektet som for eksempel for flyplassprosjektet/flyplassflyttingen i Bodø? Eller finnes det noen «snarveier» som kan tas i bruk ved behandlingen av Bodøprosjektet sånn at dette kan stå ferdig ca. 7 år etter prosjektlanseringen? Mens Hauan etter over 13 år ennå skal vente på «utredninger» og «godkjenninger» fra Avinor?

Er det èn eller to «køer» samtidig i saksbehandlingen av nye samferdselsprosjekt til ulike tider i Norge?

Samtidig med treneringen fra Avinor øker politikerforakten blant «vanlige» folk i motsatt tempo. Tilliten til politikerne svekkes da som en naturlig følge. Av forståelige årsaker:

Erna Solberg kom til Rana med det «symbolske spadetaket» i 2017. Samme året som Hauanprosjektet med unntak av Miljøpartiet De Grønne ble enstemmig vedtatt i Stortinget, Norges høyeste politiske organ. Men så tok det tre hele år før hun uomtvistelig kunne slå fast en gang for alle at denne flyplassen skal bygges.

Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Fremskrittspartiet) sa allerede i 2018: «prosjektet er vedtatt».
Nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (Kristelig folkeparti) lovet i tillegg å få til en fortgang i saken.

Men det var statsministeren selv som måtte til.

For å si dette i klartekst:

Det var stor fare for at byggingen av en ny stor flyplass på Helgeland i aller verste fall ikke hadde blitt noe av. Denne ville blitt mye dyrere enn hvis byggearbeidet hadde blitt satt i gang i nærmeste fremtid. Etableringen av en ny stor flyplass for Helgeland hang rett og slett en stund i en svært tynn tråd. Utrolig nok.

Det viktigste samferdselsprosjektet på Helgeland på i hvert fall hundre år kunne i aller verste fall ha kokt bort i kålen på grunn av trenering fra Avinor. Godt hjulpet av en innbitt motstand fra sørlige deler av helgelandsregionen gjennom alle år helt siden det ble klart at en ny stor flyplass for hele Helgeland ikke kunne ligge i Vefsn kommune.

Hadde ikke statsministeren gått ut så klart og tydelig som det hun gjorde ville vi rett og slett ha hatt et demokratisk problem i Norge. Slik som det vi har sett i denne saken nå kan det ikke være.

Tidligere ordfører i Rana, Kai Henriksen (Høyre) sier det svært så treffende i Rana Blad 09.07.2020:

"– Helgelendingene har lest om prosjektet hver uke i 13 år, det vil si at de har lest om prosjektet i 676 uker. Det er ufattelig lenge. Og det er publisert en ufattelig mengde med spaltemeter om prosjektet."

At folk i Rana etter hvert ble mer og mer engasjert i flyplassaken er naturlig slik som denne har utviklet seg gjennom årene.
Som en godt voksen ranværing sa det i en anledning:

-«SJUKHUSE` E` NO SÅ. MÆN EG SKU SÅ GJERNE HA SETT FLYPLASSEN FERDIG!»

Forprosjektet til Hauan ble fremlagt allerede i 2015. Hadde hele prosjektet stoppet opp som det faktisk kunne ha gjort ville det vært meningsløst. Den vedtatte flyplassen i Rana må nå være både det mest og best utredete flyplassprosjektet i hele Norgeshistorien. Noe annet kan nesten ikke være mulig.

Ståle Paulsen, Mo i Rana

Erna Solberg: - Framdriftsplanen til Avinor må justeres slik at vi kan forelegge Stortinget en investeringsbeslutning til revidert nasjonalbudsjett. Flyplassen skal bygges. Det er et konkret løfte

Anita Sollie etter at Solberg kom på banen: – Jeg er sliten og rørt til tårer, men vil si til alle ranværinger – sprett champagnen!

NHO er lettet etter Ernas klare flyplasstale: – Erna er befriende tydelig

Svært glade for konkret løfte fra statsminister: – Det er mulig å forsere framdriften mye

Statsministeren har avklart hvem som bestemmer. Det er ikke Avinor, og det er bra

Leder for Høyre i Vefsn tror Erna er feilsitert– Dette er ikke den statsministeren jeg kjenner