HAF vil ta nye miljøgrep og hindre forsøpling. – Vi ønsker å få satt opp en hall rundt restavfallet allerede i år