Mo Arbeidersamfunn har hatt årsmøte og medlemmene er klare på at de vil ha ett sentrumsnært hageavfallsmottak. Dette skriver Mo arbeidersamfunn i en pressemelding.

De skriver videre at dagens løsning med mottak på Røssvoll oppleves som lite hensiktsmessig.

– Mange har ikke anledning eller ressurser til å frakte avfallet så langt. Frakt over lengre avstander bidrar til høyere utslipp. Vi ser også at det er mange som deponerer hageavfallet rundt omkring. Tidligere ble dette kompostert i regi av Rana kommune. Dette var god miljøpolitikk og ett godt tilbud til Ranas innbyggere, skriver de.

Og årsmøtet vedtok at man bør gjenopprette mottak av hageavfall. Dette mottaket ble stengt i fjor og Ranas innbyggere måtte kjøre hageavfallet til mottaket på Røssvoll for deponere det på en forsvarlig måte.

– Det er miljøforkastelig og en kostbar løsning for innbyggerne og en fare for forsøpling i de bynære områder, er årsmøtets klare melding.