Halvparten av bedriftene vurderer flere permitteringer og 28 prosent vil slite med å holde hjulene i gang i tre måneder

Trine Bjerkli Gabor i næringsforeningen og Ole M. Kolstad i RU har undersøkt situasjonen for næringslivet i regionen.

Trine Bjerkli Gabor i næringsforeningen og Ole M. Kolstad i RU har undersøkt situasjonen for næringslivet i regionen.

Ranaregionen Næringsforening og RU har gjort en undersøkelse i forbindelse med koronakrisen. Den viser blant annet at halvparten av bedriftene i regionen vurderer (flere) permitteringer.

DEL

Administrerende direktør Ole M. Kolstad i Rana Utviklingsselskap (RU) og styreleder Trine Bjerkli Gabor i Ranaregionen Næringsforening har skrevet en situasjonsrapport fra næringslivet i regionen som følge av koronakrisen etter en undersøkelse som ble gjort denne uka.

Hovedfunnene

Undersøkelsen som ble gjort av Polarfakta tirsdag og onsdag blant næringsforeningens medlemmer, hadde følgende hovedfunn:

 • Alle bransjer er rammet hardt, men industri og bygg/anlegg holder ennå stand.
 • Alle bransjer merker noe nedgang eller stor nedgang i etterspørsel.
 • Foreløpig klarer bedriftene å opprettholde sine betalingsforpliktelser, men varsellamper blinker i reiselivet/opplevelser, hos restaurant/servering og hos gårdeiere.
 • 40 prosent av bedriftene oppgir at de opplever utfordringer med likviditeten.
 • 28 prosent av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang lenger enn tre måneder hvis situasjonen fortsetter slik den er nå.
 • 51 prosent av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang lenger enn seks måneder hvis situasjonen fortsetter slik den er nå.
 • Halvparten av bedriftene vurderer ytterligere permitteringer.
 • Halvparten av bedriftene påvirkes av lokale karanteneregler.
 • Halvparten av bedriftene oppgir styret som sin rådgiver i krisen, industrien utmerker seg ved at 80 prosent av dem som har spurt har konsultert sine styrer.
 • Kun 14 prosent oppgir at de har benyttet banken som rådgiver i krisen.
 • 25 prosent av bedriftene benytter regnskapsfører/revisor som rådgiver.
 • Kun 14 prosent oppgir at de har benyttet seg av statens tiltakspakker (alle bransjer), her er permittering unntatt. Hos industri og bygg og anlegg oppgir henholdsvis 27 og 25 prosent at de har benyttet pakkene.

Kolstad og Bjerkli Gabor sier at noen råd går igjen fra næringslivet. Det er at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig – bekjempe smitte og legge til rette for å opprettholde privat virksomhet.

Industrien og bedriftene er opptatt av tilgang på personell over kommunegrenser og fra andre fylker. De mener at det må utvikles ordninger som åpner for dette.

Trenger avgiftslette

Videre mener de at næringslivet trenger avgiftslette og ikke bare utsettelse av betaling. De ønsker å redusere eller fjerne kommunale avgifter i år. De mener at offentlige innkjøp fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er viktig i tiden framover, at tiltakspakker for eksportrettet industri må vurderes og at folk må handle og støtte opp om lokalt næringsliv.

– Denne undersøkelsen gir et øyeblikksbilde fra næringslivet i vår region akkurat nå. Dette er nok dessverre sammenfallende med mange andre regioner over hele landet, sier Bjerkli Gabor og Kolstad.

– Utsiktene er dramatiske for mange bedrifter og så mange som halvparten av bedriftene vil ha problemer med å holde hjulene i gang dersom situasjonen vedvarer lenger enn seks måneder, sier Gabor.

Bjerkli Gabor og Kolstad er litt overrasket over at ikke flere konsulterer sine bankforbindelser.

– Dette bør daglige ledere ta tak i nå. Så bør de også la seg inspirere av industribedriftene som i større grad ser ut til å benytte sine styrer som rådgivere, sier Kolstad

Trine Bjerkli Gabor har et tydelig budskap til myndighetene.

– Det er ikke utsettelse på avgifter som nøkkelen, bedriftene må få dekket sine tap som følge av at myndighetene har lagt sterke begrensninger på deres virksomheter. Utsettelse av gjeld er ikke løsningen. Dette forventer vi følges opp i de nye tiltakspakkene som regjeringen har annonsert, sier hun.

Gabor oppfordrer bedriftene til nøye å vurdere de langsiktige konsekvensene av myndighetenes pålegg.

– Det haster med å legge planer gitt at situasjonen blir lengre enn vi tror og man må søke råd hos styre, bank, regnskapsbyrå og bransjeorganisasjoner som Fellesforbundet, Norsk Industri, Virke og lignende, sier hun.

Næringsforeningen og RU vil videreformidle undersøkelsen til lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt til flere av bransjeforeningen, for eksempel NHO, Virke, Norsk Industri.

Undersøkelsen

 • Ranaregionens næringsforening og Rana Utviklingsselskap gjennomførte i tidsrommet 24.-25. mars en undersøkelse til næringsforeningen sine medlemmer.
 • Undersøkelsen ble distribuert til 317 mottakere og ble besvart av 142 respondenter.
 • Kartleggingen gir en svarprosent på 44,8 % noe som er høyt.
 • Undersøkelsen ble utført av Polarfakta.

Artikkeltags