I flere år har denne jagerflytanken stått forlatt i skogen. Nå kan den få nytt liv med høy fart