«Hank von Helvete» har selv hatt behov for Kirkens Bymisjon i Bodø, nå kommer han til Mo for å snakke om både organisasjonen og levd liv