Koronapandemien tvinger de aller fleste til å tenke nytt, da den sosiale omgangen må begrenses. Også bruken av kontanter har blitt kraftig begrenset det siste halve året. Snart nærmer det seg årets TV-aksjon, og også her må man tenke nytt for å klare å samle inn penger til et godt formål.

– Koronadugnaden vi har er viktigere enn TV-aksjonen, men vi lar oss ikke stoppe der, sier Hanne Myrvang, fylkesleder i TV-aksjonen, til Avisa Nordland.

Hun forteller at den tradisjonelle bøssebæreren vil ikke komme på dørene i år, slik vi er vant til. Over hele Norge vil de frivillige bøssebærerne operere digitalt i sosiale medier. Alle som melder seg frivillig, vil få en lenke de kan dele i sosiale medier. Her kan alle bidra til TV-aksjonen gjennom digital betaling.

– Vi har rundt 4000 frivillige i Nordland, og vi håper så mange som mulig vil være med å bidra også på den digitale innsamlingsaksjonen.

Årets aksjon går til WWF og bekjempelse av forsøpling i havet.

Hanne Myrvang tror ikke den digitale bøssebæreren vil legge noen demper på givergleden i Norge, som tross alt har vært en tradisjon siden 70-tallet.

– TV-aksjonen sitter i den norske folkesjela. Alle har et forhold til aksjonen, og vi har trua på at vi skal få dette til. Kanskje blir det til og med ny innsamlingsrekord, sier Myrvang.