Det er i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune det kommer frem at fylkeskommunen nå håper at problemene knyttet til dårlig regularitet på Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene er løst. Fergene Trondenes og Rødsund, som har trafikkert sambandene, er for tiden ute av drift - begge to.

Tidligere denne måneden ble MF Vardehorn satt inn på Nesna-Levang, det er en ferge med stor kapasitet på 120 personbilenheter.

– Denne ferjen har stor kapasitet, hele 120 personbilenheter. Denne ferjen krever mer mannskap enn den tidligere ferjen i sambandet, og det er utfordringer i bransjen med å skaffe nok folk. Det jobber Torghatten med, og vi håper å unngå avvik på grunn av mannskapsmangel når de har fått bemannet opp sambandet, uttaler fylkesråd Monika Sande.

Nå settes også MF Rødøy inn på Nesna-Nesnaøyene. Dette vil skje i løpet av dagen evt i morgendagen.

– MF Rødøy er en stabil ferje som har hatt lite driftsproblemer. Den tar 69 personbilenheter, og vil gi et stabilt tilbud på dette sambandet.

Ferjene Trondenes og Rødsund som har gått i sambandene, er for tiden ute av drift. Hvordan Torghatten på lang sikt vil løse ferjekabalen, er ikke avgjort. Fylkesråd Sande er likevel optimistisk på hvordan regulariteten skal være i Nesna-sambandene. Og påpeker at regulariteten over langt tid ikke har vært bra nok.

– Også Torghatten kjenner på utfordringene som har vært. Vi gebyrlegger alle avganger som ikke blir kjørt i henhold til kontraktene. Men nå er vi fornøyd med at Torghatten har funnet en god løsning som vil gi bra stabilitet en periode framover. Vi skal fortsatt ha god dialog med Nesna kommune og næringslivet. Vi har samme mål - et stabilt ferjetilbud i Nesna, sier Sande.

Les mer:

Les også

Åpent brev om mangelfullt ferjetilbud: – Innbyggere og pendlere vet ikke om og når de kommer seg på arbeid, eller hjem, om barnehagebarn og elever kommer seg trygt fram og tilbake til barnehage og skole