Har fått svar på korona-prøvene fra sykehuset: - Vi fikk svar for litt siden

Begge prøvene som ble tatt av pasientene som hadde vært innlagt ved sykehuset i Sandnessjøen var negative.