Har ikke penger til å gjøre undersøkelse i rasområde eller bygge opp veien igjen: – En dyr vinter ga oss en bunnskrapt kasse