Har inngått avtale om å bruke campus Nesna-lokalene til folkehøgskole