Har iverksatt tiltak for å sikre ishallen

Det er iverksatt tiltak for å sikre taket over ishallen der noen stålplater har klappet sammen.