Det er i en pressemelding fra Nord universitet det opplyses om at studiestedet gradvis har økt antall studieplasser ved bachelorutdanningen i sykepleie på Helgeland.

Som en følge blir 30 flere studenter tatt opp på heltidsutdanningen i år.

– På tre år har vi økt antall studieplasser på Helgeland med 30 studenter. Hele 76 søkere har nå takket ja til studieplass på Mo. Dette viser at vi har muligheten til å gi et svært godt utdanningstilbud på Helgeland, sier dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Trine Karlsen.

Karlsen uttaler at denne økningen kompenserer for at det ikke har vært opptak til desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen, og sier videre at Nord universitet har ambisjoner om å utvide studietilbudet ytterligere.

– Vi har en ambisjon om å kunne tilby enda flere studieplasser på Helgeland, men det er avhengig av flere faktorer som infrastruktur på Mo, tilstrekkelig antall ansatte knyttet til utdanningen og ikke minst tilgang på praksisplasser i hele regionen. Regionen trenger sykepleiere og vi har et oppdrag i å utdanne dem i samarbeid med praksisfeltet. Derfor ønsker vi å utvikle samarbeidet med kommunene og Helgelandssykehuset ytterligere.