Det er Meteorologisk institutt som har sendt ut et rødt farevarsel for snøskred for region Svartisen. Rødt nivå er det høyeste nivået meteorologisk institutt bruker.

Varsom.no er farevarslet oppgradert til det høyeste nivået - rødt - i dag, mandag 3. januar, basert på nye observasjoner. Farevarslet er satt til rødt også for de to neste dagene, tirsdag 4. og onsdag 5. januar.

I varslet heter det følgende:

På bakgrunn av ny informasjon oppdateres varslet. Vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag er svært lett å påvirke og viser god evne til bruddforplantning. Dette betyr at fjernutløsning av skred er sannsynlig og skred kan bli svært store. Det er den svært kraftige vinden søndag som har ført til at det ligger store flak med fokksnø i nordvestvendt terreng over vedvarende svake lag. Fokksnøen i seg selv kan også være ustabil og trenger tid til stabilisering. I lavlandet kan mildvær og regn svekke bindingene i snøen, og noen naturlig utløste våte løssnøskred forventes. Faren for våte skred avtar med fallende temperatur utover dagen.