Det er av en pressemelding fra Nordland fylkeskommune det fremgår at fylkeskommunen har signert kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om å bygge den nye Nevernesbrua.

Kontraktssummen er oppgitt til å være tett på 49 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Prosjektet er en totalentreprise der entreprenøren skal stå for både prosjektering og bygging.

De nye brua skal erstatte den gamle som ble tatt av flommen i september 2020. Brua som ble tatt av flommen ble i løpet av tre uker erstattet av en beredsskapsbru, men det altså ikke en permanent løsning.

Anleggsarbeidet på brua som sikrer veiforbindelsen til Grønfjelldalen starter til våren, og brua skal etter planen stå ferdig i 2024/2025.

I tillegg til den nye brua, som blir vel 105 meter lang, består prosjektet av følgende deler:

  • Ca. 670 meter ny og omlagt fylkesveg, inklusive nytt kryss mellom Grønfjelldalsveien og fv. 7374 og ny bru over Ranelva.
  • Omlegging av kjøremønster. Nye og omlagte atkomstveger for boliger og gårdsbruk og nye tilkoblinger til fylkesvegene på begge sider av Ranelva.
  • Riving av løe og gamle landkarrester etter tidligere bru ved nytt landkar på nordsiden av elva.
  • Riving av eksisterende veger som tas ut av drift og fjerning av fylling for eksisterende veg på sydsiden av elva.
  • Tilrettelegging nord for Ranelva og fylling sør for Ranelva i forbindelse med etablering av omlagt Grønnfjelldalsveien

– Med denne avtalen på plass er vi et godt steg nærmere ei ny og permanent bru. I oppdraget ligger det også nye og omlagte veger, og riving av restene av den gamle brua. Entreprenøren starter nå arbeidet med å prosjektere den nye brua, uttaler prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Les også: