Har snart fullfinansiert boka om nedleggelsen av campus Nesna