Sluttstrek for Terra-saken - forlik i Borgarting lagmannsrett

Rana kommune får igjen 200 millioner kroner etter Terra-saken.

DEL

– Jeg er glad for at vi nå etter 12 år kan sette sluttstrek i Terra-saken. Det har vært et langt og krevende lerret å bleke da Terra Securities ASA slo seg konkurs i 2007 etter at det ble avslørt at de hadde forledet kommunene til å plassere penger i råtne produkter, sier ordfører i Rana Geir Waage i en kommentar til at det nå settes sluttstrek.

– Min oppsummering er at kommunene har vunnet fram på alle punkter.  Både i rettssaken og i forsikringssakene.  Det betyr at kommunene ikke kan bebreides for det som har skjedd. Det er det viktigste av alt.

– Vi har nå fått tilbake cirka 1 milliard av totalt 1.4 milliarder kroner.  Det betyr at vi  har tapt ca en tredjedel. 

– Dette viser at det var riktig å gå etter pengene vi tapte på råtne produkter sier ordfører i Rana Geir Waage

200 millioner til Rana

Til Rana Blad forteller ordfører Waage at det i praksis betyr at Rana kommune får igjen rundt 200 millioner kroner, av de 279 millionene kommunen gikk inn med.

– Det er ingen som er fornøyd med å tape så mye penger, men det kunne gått mye verre, sier han.


Rettsforliket:

1       AIG Europe S.A. NUF dekker NOK 77 500 000 som fullt og endelig oppgjør av Hattfjelldal kommunes krav i saken. 
2       Hver av partene bærer egne sakskostnader for lagmannsretten. 
3       Partene begjærer ankesaken hevet som forlikt og frafaller forkynning av hevingskjennelsen. De frafaller også retten til å anke.

Pressemelding fra Hattfjelldal kommune:

Sluttstrek for Terra-saken

12 år etter at åtte kommuners plasseringer i råtne spareprodukter anbefalt av Terra Securities eksploderte i media, er i dag sluttstrek satt i den såkalte Terra-saken. Forsikringsselskapet AIG har trukket anken over Oslo tingretts dom fra 2018, hvor selskapet ble dømt til å betale kommunene 50 mill kroner, som var det beløp daglig leder og styret var forsikret for. I dagens rettsforlik i Borgarting lagmannsrett er partene blitt enige om AIG skal betale til kommunene 77,5 mill kroner.

Dermed er det endelig satt sluttstrek for mer enn 12 års hardt arbeid fra de åtte Terra-kommunene for å få tilbake mest mulig av de pengene som ble tapt som følge av Terras anbefalinger. 

Jeg er spesielt tilfreds med at det nå er rettskraftig fastslått at ikke bare meglerne, men også selskapets ledelse var ansvarlig for de katastrofale plasseringene kommunene ble anbefalt, sier ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie. Gjennom et godt samarbeid kommunene imellom og med våre advokater i Lund & Co har vi etter årelange rettsprosesser både i Norge og utlandet lykkes med å hente tilbake nær 1 milliard av de 1,4 milliard kronene som samlet ble plassert i råtne spareprodukter. Og like viktig er at hederlige og skikkelige kommuneansatte har fått en oppreisning for det arbeid de utførte til det de trodde var til beste for kommunen. Ansvaret er nå alene og endelig plassert hos Terra. Det har vært et slit, men det har vist seg riktig, avslutter Lie, i pressemeldingen.

Artikkeltags