12 ordførere på Sør-Helgeland gir seg ikke i kampen mot å få etablert en storflyplass i Rana. Det siste krumspringet fra den kanten er et utspill i form av et brev de har sendt til medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og til partienes parlamentariske ledere. Der er de ikke snauere enn at de tar til ordet for å få fjerna avsnittet i NTP hvor det slås fast at det forutsettes at det skal skaffes til veie 600 lokale millioner til flyplassprosjektet.

Den lokale medfinansieringa er helt nødvendig for å kunne starte bygginga av flyplassen i løpet av første del av planperioden. Når kommunestyret i Rana, med unntak av Rødt og Senterpartiet, har vedtatt å gå inn med inntil 300 millioner kroner i prosjektet, og det regionale næringslivet vil stille opp med tilsvarende, er dette et svar på ei utfordring nettopp fra samferdselsdepartementet. Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling leverer så det holder, og det vil altså enkelte politikere fra Sør-Helgeland ha seg frabedt. Oppsummert: Dette er frekkhetens nådegave.

I så måte fortsetter usaklighetene, når de 12 ordførerne påstår at det at er en idé om billige sydenturer for Rana-regionen som legges til grunn for flyplassvedtaket i NTP

 

I årevis har det vært jobba med å motarbeide og trenere storflyplassen fra miljø på Sør-Helgeland. Argumentene som har kommet har delvis vært så usaklige at det har vært så en knapt har trodd sine egne ører. I så måte fortsetter usaklighetene, når de 12 ordførerne påstår at det er en idé om billige sydenturer for Rana-regionen som legges til grunn for flyplassvedtaket i NTP. De finner dette, altså ideen om sydenturene, helt uakseptabelt.

Med respekt å melde er det vel ikke ideen om å skaffe ranværingene billige ferieturer som gjør at regjeringa med statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, velger å legge 1,47 milliarder på bordet til en ny storflyplass. I motsetning til hos ordførerne, noen fra kommuner mindre ikke bare enn enkelte bydeler i Rana, men også mindre enn den videregående skolen her i byen, har åpenbart regjeringa fått med seg at ei etablering av en regional storflyplass på Helgeland er nødvendig for å sikre også denne regionen en viktig vekstimpuls.

Det foreligger nå ei tverrpolitisk enighet om at både Kjærstad og Stokka skal bestå

 

Det kan også virke som om at politikere sør for Korgfjellet ikke tar inn over seg at de 24. mars faktisk fikk gjennomslag for det de har kjempa for – og argumentert for – over år: Det foreligger nå ei tverrpolitisk enighet om at både Kjærstad og Stokka skal bestå. Men for en del lokalpolitikere er det altså ikke nok å få det de har bedt om, de fortsetter sin utrettelige kamp for å spenne bein under en ny storflyplass. En storflyplass vi tørr minne om at de på vegne av helgelandsregionen syntes var en strålende idé – inntil det ble klart at den ikke kunne realiseres andre steder enn i Rana.

Det er forstemmende å registrere hva lokale politikere bruker tid på. Da er det betryggende å registrere hva sentrale politikere og regjeringa bruker si tid på. De bygger landet – og ny storflyplass på Helgeland. Og mens de gjør det, forutsetter vi at de finner treneringsutspillet fra Sør-Helgeland uakseptabelt.

Vi forutsetter at regjeringa finner treneringsutspillet fra Sør-Helgeland uakseptabelt.

Marit Ulriksen

Sjefredaktør Rana Blad