Mo Shipping og Strand Shipping har i år tre 20-års jubilanter.

De tre som nylig ble hedret for lang og tro tjeneste, er Tom Olsen fra Mo Shipping Agency AS, Terje Jacobsen fra Strand Shipping AS og Tom Engø som er daglig leder i Strand Shipping AS og Mo Shipping Agency AS.