Hele byen og alle hotellene er proppfulle av nordmenn - Bjørg (74) er tilbake på hotellet hun giftet seg på for 52 år siden

Hotellene i Rana har fullt belegg. Direktør ved Hotel Helma, Dag Busch mener Nord-Norge nå er satt på kartet.