Helgeland kraft opplyser selv om dette i en pressemelding. Den nye ordningen har som mål å skaffe bedrifter forutsigbare fastprisavtaler i årene framover.

– Vi har jobbet lenge for å få på plass et tilbud som skaper forutsigbarhet for bedriftskunder som ønsker det, i et marked hvor strømprisene er uforutsigbare og svinger voldsomt, sier daglig leder i Helgeland Kraft Strøm, Arild Markussen, via presseskrivet.

Bedriftene får dekket inntil 80 prosent av sitt forbruk til fastpriser, resten blir levert til spotpris. Helgeland Kraft Vannkraft stiller et begrenset volum tilgjengelig til kunder på Helgeland og første oppstart er 1. februar 2023.

Regjeringen har avviklet strømstøtten til bedrifter og erstattet det med en fastprisordning og det er utgangspunktet for at Helgeland Kraft har utviklet et tilbud til bedriftskunder på Helgeland.

– Det er et begrenset volum av kraft tilgjengelig for våre bedriftskunder lokalt på Helgeland. Vi ser at strømprisene har variert mye det siste året, fra ekstremt lave priser på 2–3 øre/kWh til 4–5 kr/ kWh enkelte timer. Dette gir usikkerhet og vi tror svingninger i strømprisen vil bli en del av framtiden sier Markussen og viser til den pågående energikrisen i Europa og krigen i Ukraina, samtidig som samfunnet går mot mer og mer elektrifisering.

– Nord-Norge har i stor grad vært skånet for like høye priser som i sør, men vi fikk en liten forvarsel på at strømprisene også kan bli høye i nord med en spotpris på nesten 1 kr/kWh i desember. I en usikker tid er det viktig at vi kan tilby fastpriser på strøm som er konkurransedyktige og forutsigbare for næringslivet på Helgeland, sier leder for Bedriftssalg, Lars-Andreas Østvik.

– Vi er glade for at vi nå er klare med en fastprisordning som gjør at de bedriftene som ønsker forutsigbarhet kan sikre strømprisen på det som historisk sett er lave priser, og også under de prisene vi kan handle i det åpne markedet.

Helgeland Kraft skriver videre at de vil fordele det volumet som de har tilgjengelig, etter hvor mange som er interessert og litt etter først til mølla-prinsippet.

Relaterte saker: