Helgeland Kraft utsetter befaring og tilpasser driften til koronatider

Helgeland Kraft har satt kriseberedskap og tilpasser hverdagen til den alvorlige pandemien. Daglig leder for Nett, Steinar Benum (innfelt) sier at de blant annet utsetter helikopterbefaring til høsten.

Helgeland Kraft har satt kriseberedskap og tilpasser hverdagen til den alvorlige pandemien. Daglig leder for Nett, Steinar Benum (innfelt) sier at de blant annet utsetter helikopterbefaring til høsten.

DEL

Korona-pandemien gjør at Helgeland Kraft Nett har gjort en rekke tiltak for å redusere smittefaren til de ansatte. Helikopterbefaringen av linjenettet som skulle starte denne uken, er et av flere tiltak som er utsatt.

Helgeland Kraft har satt kriseberedskap og har daglige møter for å tilpasse driften slik at strømforsyningen kan opprettholdes på en god måte.

– Den siste uken er det gjort en fantastisk jobb fra alle ansatte for å tilpasse arbeidsdagen til den alvorlige pandemien. De fleste av våre ansatte sitter nå hjemme og jobber via hjemmekontor, og våre montører jobber i mindre og faste arbeidslag for å redusere risikoen for smitte, sier daglig leder for Nett, Steinar Benum i en pressemelding.

For selskapet er det nå spesielt viktig at helgelendingene har strøm, om det er privatpersoner eller større bedrifter og sykehus.

– Planlagte utkoblinger er derfor begrenset til en minimum, slik at alle våre kundegrupper unngår strømutkoblinger i den vanskelige tiden landet er inne i, sier Benum.

Sikkerhetstiltakene som nå er innført hos Helgeland Kraft Nett påvirker også kundene på Helgeland.

Linjebefaring med helikopter som skulle starte denne uken er utsatt til høsten. Dette er gjort på to grunnlag. Det ene er å unngå smitte mellom ansatte og eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er det kommet bekymringmeldinger fra Mattilsynet og reindriftsnæringen på svært vanskelige beiteforhold for reinen.

– Vi ønsker ikke å skremme drektige simler, kalver og rein generelt i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder, forklarer Benum.

En annen stor utfordring for selskapet er at mange næringer har stoppet opp, og tatt ut permitteringer.

– Vi prøver å finne kreative løsninger slik at arbeidsoppgaver kan gå som normalt og skape aktiviteter hos andre næringsaktører i en vanskelig periode. Vi har derfor blant annet utarbeidet sjekklister for hvordan vi kan jobbe med eksterne uten å risikere eventuell smitte, sier Benum.

Artikkeltags