Helgeland Kraft melder om 135 millioner i pluss før skatt hittil i 2019, men forventer at det totale resultatat for året blir svakere enn i 2018

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, melder at konsernet så langt i 2019 ligger 135 millioner kroner i pluss.

Eivind Mikalsen, konsernsjef i Helgeland Kraft, melder at konsernet så langt i 2019 ligger 135 millioner kroner i pluss.

DEL

Første halvår 2019 ble betydelig bedre enn samme periode i fjor. Høyere vannkraftproduksjon tidlig på året og gode kraftpriser har i tillegg til stabil basisdrift gitt et foreløpig resultat etter skatt på 135 millioner kroner, står det i en pressemelding fra konsernet.

For 2019 venter vi likevel et årsresultat som er noe svakere enn fjoråret, sier konsernsjef Eivind Mikalsen. Vannkraftproduksjonen har vært høy i 1. halvår. Det har vært unormalt mildt vær og mye regn i vinter, noe som har gitt oss god tilgang på vann. I tillegg har vi fått alle de nye kraftverkene i Tosbotn i drift, står det i pressemeldingen.

Dette i kombinasjon med noe høyere priser enn i samme periode i fjor, har bidratt til et betydelig styrket halvårsresultat fra vannkraftvirksomheten. For nettvirksomheten har vi hatt noe mer avbrudd enn i samme periode i fjor, som har resultert i høyere avbruddskostnader. Resultatet fra nettvirksomheten er likevel på samme nivå som fjoråret. Strømsalgsvirksomheten har hatt et godt første halvår og leverer bedre enn fjoråret.

Overtakelsen av Storuman Energi i Sverige ved årsskiftet bidrar positivt, i tillegg til ellers stabil god forvaltning av kundemassen i hjemmemarkedet på Helgeland. Nominert til internasjonal pris Vår strategi er å være en selvstendig aktør i kraftmarkedet, med høyt fokus på bærekraft i utøvelsen av vår virksomhet. Helgeland Kraft er i denne forbindelse nominert til en ny pris, denne gang av internasjonale bransjeorganisasjoner til Charge Awards – Energy Branding.

- Vi er nominert for måten vi har bygd ut og markedsført fornybar vannkraft på, spesielt i tilknytning til Øvre Forsland. Vannkraftproduksjon vil fortsatt være en av våre tre bærebjelker i kjernevirksomheten, og det foreligger ingen planer om å gå inn i nye områder som f.eks. vindkraft, sier Eivind Mikalsen.

Ut fra den prisingen vi ser i kraftmarkedet fremover ventes prisen for 2019 samlet å bli noe lavere enn for 2018. Det har imidlertid vært en tørr sommer, og utviklingen i tilsig av vann og kraftpriser utover høsten vil avgjøre utfallet av andre halvår.

- Vi forventer et godt resultat også for 2019 – men likevel noe svakere enn fjoråret da vi hadde en større positiv effekt av pensjonskostnader som vi ikke venter å få igjen, sier Eivind Mikalsen, konsernsjef, i pressemeldingen fra Helgeland Kraft.

Artikkeltags