– En stor del av turistenes motivasjon for å velge Helgeland som reisemål er knyttet til naturbaserte opplevelser, skriver reiselivssjef Torbjørn Tråslett i en pressemelding.

Han mener at Helgelands største fortrinn for å skape en god reiselivsutvikling er gjennom å sikre de tilreisende mulighet for opplevelser i spektakulær, ren og urørt natur.

– Naturen må derfor forvaltes på en måte som bidrar til en langsiktig og bærekraftig reiselivsutvikling. Reiselivsutviklingen vil bli negativt påvirket av store vindkraftutbygginger. Helgeland Reiseliv fraråder vindkraftutbygginger i regionen, sier Tråslett.

I reiselivsnæringen har det vært 30 prosent vekst i antall jobber i denne sektoren siste ti år, og internasjonale prognoser spår fortsatt vekst framover. Ved utgangen av 2017 var det om lag 3.200 opplevelsesbedrifter i Norge. Disse har en samlet verdiskapning på 10 milliarder kroner, en vekst på 170 prosent siden 2004.

– Gjennom fortsatt tilrettelegging for god næringsutvikling innen reiselivet vil et økende antall opplevelsesbedrifter vokse fram på Helgeland, sier Tråslett.

På Helgeland er det anslått at reiselivsnæringen sysselsetter om lag 2.500 årsverk.