Gå til sidens hovedinnhold

Helgeland sparebank utbetaler likevel utbytte

Artikkelen er over 1 år gammel

I en pressemelding fra Helgeland sparebank skriver de at lokalbanken betaler likevel ut 25 prosent av utbyttegrunnlaget til sine eiere og sikrer dermed 17 millioner til bankens gavefond og –stiftelse som kommer frivilligheten og folk på Helgeland til gode.

Finansdepartementet anbefalte bankene å holde tilbake utbytte som følge av koronakrisen, for å bidra til å styrke bankenes soliditet og dermed muligheten til å bidra overfor næringslivet og privatpersoner i en utfordrende tid. Når det likevel utbetales delvis utbytte, er dette kjærkomment for frivilligheten, står det i pressemeldingen.

–Vi er glade for at vi likevel kan gi samfunnsutbytte og at bankens gavemidler derfor får tilført midler også for 2019, samtidig som vi fremdeles lytter til rådet fra myndighetene om å sikre god egenkapital til krevende tider for våre kunder, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard.

Det er allerede bevilget 900 millioner fra Kulturdepartementet som kompensasjon til idrett, frivillighet og kulturlivet for tapte inntekter. 12. mai kommer revidert statsbudsjett der det er meldt at det kan komme ytterligere tiltak.

– Drivkreftene som skaper gode aktiviteter for barn og unge gjør en fantastisk jobb, og vi vil bidra til at aktørene blir så lite skadelidende som mulig i denne utfordrende tiden og fastholder derfor alle sponsoravtaler som før. Når det er større arrangementer som ikke gjennomføres, må utgiftene dokumenteres.

Konsernregnskapet viser et årsresultat etter skatt på 305 millioner kroner, med et utbyttegrunnlag på 294 millioner. Styret foreslo overfor forstanderskapet at utbyttegrunnlaget på 294 millioner kroner for regnskapsåret 2019 deles ut med en utdelingsgrad på 25 prosent. Forstanderskapet vedtok innstillingen som innebærer 56 millioner i kontantutbytte, tilsvarende kr 2,70 pr egenkapitalbevis. I underkant av 20 millioner går til Sparebankstiftelsen Helgeland. Medregnes gavefond, gavestiftelse, Sparebankstiftelsen og andre lokale eiere, vil det si at 40 prosent av utbyttet blir igjen lokalt på Helgeland. I tillegg styrkes bankens egenkapital med 169 millioner til utjevningsfond tilsvarende 8,10 per egenkapitalbevis, samt 52 millioner til grunnfondet, står det i pressemeldingen.

–Det er viktig å ha god soliditet for å kunne gjøre ekstra tiltak for dem som trenger det mest, slik også Finansdepartementet råder oss til. På den måten kan vi bidra overfor bedrifter som er i ferd med å gå konkurs, eller privatpersoner som trenger betalingsutsettelse, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

I pressemeldingen minner minner banken om at privatkunder kan søke om avdragsutsettelse eller andre endringer på sine lån. I tillegg kan bedrifter søke avdragsfrihet, tilleggs-kreditter og likviditetslån.

Kommentarer til denne saken