[HELGELENDINGEN] Mange har tro på planene om et nytt våpenregister i regi av Brønnøysundregistrene, og en ny nasjonal forvaltningsenhet lagt til Mosjøen.

Tirsdag deltok Jørn Clausen, lokalpolitiker for Høyre i Vefsn, og ordfører Jann-Arne Løvdahl på et møte i Bodø. Der la de fram planene og det Vefsn kan tilby for Grete Ellingsen (H) som er statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Det var fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV) som hadde invitert til møtet.

Repetisjon

– Alle vi møter er positiv til dette. Nå er det viktig å få det realisert, sier Løvdahl til Helgelendingen.

Han legger til at saken etter hvert bør være godt kjent i departementet.

– Jeg tror vi så langt har presentert prosjektet fem ganger i departementet, sier han.

Både Løvdahl og Clausen betegner møtet som positivt.

Clausen sier det er grunn til å understreke at politiet i Mosjøen har gjort en glimrende jobb med å utrede muligheten for å legge den nasjonale forvaltningsenheten til Mosjøen.

Til alle byer

I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune understreker Fagerås det er veldig positivt at regjeringen har satt dette på agendaen og nylig lagt fram en plan for utlokalisering av statlig virksomhet.

– Fylkesrådet jobber aktivt med å få statlige arbeidsplasser til alle de ti byene i Nordland. Fylkesrådet ga høsten 2016 innspill til regjeringen på statlige virksomheter som kan lokaliseres til Nordland. I regjeringens plan nevnes konkrete statlige virksomheter som nå er under vurdering for utflytting fra Oslo til Nordland. Narvik og Bodø er nevnt i regjeringens plan som aktuelle lokaliseringssteder, sier Fagerås.

Konkrete prosjekter

– I tillegg har Vefsn og Brønnøy over tid jobbet med konkrete lokaliseringer mot regjering og storting. Disse fire kommunene var derfor invitert til å delta i møtet med statssekretæren i Kommunal og moderniseringsdepartementet for å presentere sitt arbeid, sier Fagerås.

Hun legger til at fylkesrådet vil fortsette arbeidet med utflytting av statlige arbeidsplasser til Nordland, i samarbeid med kommunene.

Statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunal og moderniseringsdepartementet var godt fornøyd med møtet og betegner det som konstruktivt å møte kommunene og høre på deres innspill.