70.000 norske våpen er "på avveier", men på Helgeland er politiet blant de beste i landet

Artikkelen er over 5 år gammel

Få er bedre enn Helgeland politidistrikt når det kommer til våpenkontroll.

DEL

Det er politiforum.no som melder at et stort antall sivile våpen er ute av kontroll i Norge. I Norge er det registrert over 1,3 millioner våpen fordelt på 486.669 eiere. Problemet er bare at nærmere 38.000 av disse eierene er døde, og de vel 70.000 våpnene som står registrert på avdøde eiere er dermed ute av politiets oversikt.

For slik reglene er i dag har ikke arvinger plikt til å kontakte politiet om overtagelse av våpen. I tillegg er det mange som ikke svarer når politiet tar kontakt om våpnene.

I dag vaskes Folkeregisteret mot Våpenregisteret én gang i måneden for at politidistriktene selv kan hente ut en oversikt over døde våpeneiere i sitt distrikt. Men ikke alle politidistriktene er like flinke til å følge dette opp.

Helgeland politidistrikt, derimot, er blant de beste i landet på akkurat dette, skriver politiforum.no.

− Når vi får oversikt over døde våpeneiere, tar vi kontakt med arvingene. Hvis det er gjenlevende ektefelle, skriver vi til vedkommende. Er det ingen gjenlevende ektefelle, men barn, får samtlige brev fra oss. Og er det hverken ektefelle eller barn, tar vi kontakt med tingretten, og ber om å få oppgitt kontaktinfo til bobestyrer. I de tilfeller at vi ikke får svar på brevene, forsøker vi å ringe for å få kontakt. Lykkes vi heller ikke med dette, ber vi om bistand fra det lokale politiet, sier førstekonsulent Hege Almås ved Sivilavdelingen ved Helgeland politidistrikt til politiforum.no.

I brevene som sendes ut gis det beskjed om at våpnene enten må overdras til noen med gyldig tillatelse, plomberes eller destrueres innen en gitt frist. Ønsker man å beholde våpenet grunnet affeksjonsverdi kan man få våpenet varig plombert.

Det er i dag straffbart å inneha uregistrerte våpen og hvis arvingene ikke foretar seg noe innen fristen kan det ende som en politisak. Det kan ende med bøter opp mot 12.000 kroner samt inndragelse av våpenet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken