Mo i Rana leder an i kampen om å bli Norges mest attraktive by

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Og rett bak følger nok en by fra Helgeland.

DEL

Det er i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet det fremgår at Mo i Rana er den byen i Norge som har fått suverent flest nominasjoner til prisen "Attraktiv by".

"Attraktiv by" er statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, og målet med prisen er å finne gode eksempler på byer som klarer å se bosted, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling i sammenheng - slik at man skaper både et trivelig og klimavennlig sted å bo for sine innbyggere.

- Det er første gang vi deler ut en pris til Norges mest attraktive by, og det er morsomt å se at dette engasjerer så bredt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mo i Rana med flest nominasjoner

Fristen for å sende inn nominasjoner til prisen er nå utløpt. Hittil har det kommet inn 346 nominasjoner hvorav alle fylker er representert.

Mo i Rana er altså den byen som har fått suverent flest nominasjoner med sine 67. Som nummer to på lista følger Mosjøen med 14 nominasjoner.

Møre og Romsdal er fylket med flest nominasjoner. Hele 112 forslag kommer herfra. Nummer to på listen er Nordland med 102 nominasjoner.

At disse to fylkene peker seg ut kan være et uttrykk for at det her er stor bevissthet om hva som skaper gode byer og steder, heter det i pressemeldingen.

250.000 til vinneren

Juryen understreker at det ikke er antall nominasjoner som avgjør hvilket sted som vinner. Juryen vil plukke ut 3 til 5 byer eller tettsteder som juryen mener er gode forbilder og eksempler på bærekraftig by og stedsutvikling.

 - Vi vil lete etter steder som har planlagt langsiktig og godt, steder som har klart å utvikle sentrum med arkitektonisk og byplanmessige grep og der det er lagt til rette for at folk i alle aldersgrupper kan bo og oppholde seg. Vi vil også se på om offentlige tjenester er tilgjengelig i sentrum og at det er attraktivt å drive næring. Videre bør det være lagt til rette for redusert bruk av privatbil og mer på sykkel og kollektiv, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Statsråden skal dele ut prisen i juni. Da venter heder og ære – og 250.000 kroner til vinneren. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak som gir bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder.

Artikkeltags