Satt i referansegruppa til ambulanseplanen og protesterte mot vedtaket den gang: – Nå seirer fornuften