Hemnes er definitivt ute av sykehuskampen. Nå må de kjempe på Rana si side

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leder Helse Nord-styret har omsider gjort det Helse Nord-styret burde gjort for lenge siden. Eller i alle fall har de nesten gjort det. For mens det har parkert Hemnes, har det fortsatt med Leirfjord som ei mulig lokalisering for framtidas sykehus. Helse Nord burde benyttet anledninga til endelig å parkere også Leirfjord.

Styret i Helse Nord har nå valgt å legge til side ei videre utredning av Hemnes som ei mulig lokalisering for et nytt sykehus. Dette gjør styret fordi det ikke ser noen særskilte forhold som tilsier at Hemnes fortsatt skal utredes.

I ettertid skjerpet Helse Nord kravene med tanke på Hemnes og Leirfjord-alternativene

Det så tidligere administrerende direktør Per Martin Knudsen helt tydelig allerede våren 2017. Da forlot han stillinga si etter at styret i Helgelandssykehuset vedtok at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som mulige lokaliseringssteder for et framtidig felles sykehus. Vedtaket ble fattet mot Knutsens klare anbefaling. Han baserte si anbefaling på objektive kriterier i sykehussaken, etter rapporter utarbeidet av Sykehusbygg.

I ettertid skjerpet Helse Nord kravene med tanke på Hemnes og Leirfjord-alternativene, ved å kreve en særskilt begrunnelse for ei eventuell slik lokalisering. En slik særskilt begrunnelse fant ikke Sykehusbygg, som igjen avviste Leirfjord og Hemnes blant anna fordi disse ikke samsvarer med medisinskfaglige kriterier og rikspolitiske retningslinjer.

Dette til tross, har altså de to kommunene blitt tatt med i runde etter runde. Forstå det den som kan. Når den ene foten nå er satt ned for Hemnes, burde den andre vært satt ned for Leirfjord. Og ikke bare burde Leirfjord også røket i denne runden. Det samme burde den ubestemmelig aksen.

Det er ei tid for alt. Og nå er Hemnes definitivt ute av sykehuskampen. Nå må de kjempe på Rana si side

Da Per Martin Knutsen trakk seg som sykehusdirektør for to år siden, var ikke den imaginære sykehusaksen mellom Mosjøen og Sandnessjøen en gang et begrep. Denne ideen kom først på bordet da ressursgruppa gikk inn for at det nye store akuttsykehuset skal plasseres på Mo. Når samfunnsanalysen foreligger, vil det overraske stort om ikke akse-ideen, og Leirfjord, blir parkert en gang for alle.

Hemnes-ordfører Christine Trones (H) synes beslutninga om å ta ut Hemnes er uheldig. Og hun, som vi, synes det er alvorlig at Leirfjord fortsatt er med. På tirsdag skal formannskapet i Hemnes diskutere sykehussaken, og ordføreren vil ikke forskuttere hvilken posisjon Hemnes kommune skal innta videre.

Det kan hun selvsagt ikke gjøre, men et godt råd til henne og alle andre Hemnes-politikere er nå å gjøre som Rana, som mener det beste alternativet er stort akuttsykehus i Mo i Rana med akuttsykehus i Sandnessjøen, og det nest beste alternativet er fellessykehus i Mo i Rana.

Det er ei tid for alt. Og nå er Hemnes definitivt ute av sykehuskampen. Nå må de kjempe på Rana si side.

Artikkeltags