Ivan Haugland inviterer til tverrpolitisk toppmøte på nøytral grunn i Leirfjord: Kun én sak står på dagsorden - sykehustomt

De lokale topplederne i de tre helgelandskommunene, Vefsn, Alstahaug og Brønnøysund, setter kursen mot Leirfjord kommende tirsdag. De har kun ett tema på dagsorden, nemlig sykehussaken - eller nærmere bestemt selve tomta det skal stå på.