Sykehus-Isaksen til næringslivet i Mosjøen: – En Rana-retorikk jeg knapt har sett før

Espen Isaksen redegjorde til næringslivet i Mosjøen om status og litt om debatten og utfordringer i tiden som kommer i sykehusprosessen.