Fylkestinget vedtok fylkesrådets innstilling om sykehusstruktur

DEL

Sendingen starter 15.00SISTE: Fylkesrådets innstilling er vedtatt med 39 mot seks stemmer. Et forslag fra Fremskrittspartiet om å støtte vedtaket til styret i Helgelandssykehuset falt.

Vi kommer tilbake med mer.

Artikkeltags