Helgelandssykehuset er beredt på koronakrisen, men: – Nok personell kan bli flaskehalsen