Helgelandssykehuset går fra gul til grønn beredskap fra i dag: – Pasienter som blir satt opp på ny time blir kontaktet