Helgelandssykehuset har hittil i år et underskudd på nesten 42 millioner kroner: – Dette skyldes i hovedsak covid-19