Helgelandssykehuset i dialog med Rana, Vefsn og Alstahaug: Det vil ta fem til sju år før prosjektet er ferdig