Helgelandssykehuset i Sandnessjøen opererte pasient på feil side av kroppen. Pasienten: «Hvordan kan et helt operasjonsteam ta feil av høyre og venstre side?»