Helgelandssykehuset jobber med å få nye rutiner for besøk på plass, men ennå stopper smittevakt Lill Inger oss i døra