Helgelandssykehuset: – Økt smittesituasjon i Rana i november gir ytterligere utfordringer for aktivitet, ferieavvikling og kostnadssituasjonen