Helgelandssykehuset, utfordrende økonomi og covid-19: – Vi pådrar oss et økonomisk problem med underskudd. Det må vi vie spesiell oppmerksomhet